Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Er det muligt selv at oprette et holdingselskab og derfor undgå at skulle betale advokater eller revisor for at oprette det. Svaret er ja, men det anbefales ikke, da et holdningselskab kan være en kompliceret konstallation. oprettelse af holdingselskab kan ske samtidig med at der oprettes et driftselskab. Det kan enten være et ApS eller et A/S eller en helt tredje selskabsform. Det kan dog ikke være et personligt ejet firma.

Fordelen ved at stifte både holdingselskab og et driftselskab på samme tid er, at de penge der bruges på stiftelse af holdingselskabet, kan bruges igen til stiftelse af et driftselskab. Det kan man ikke, hvis de 2 selskaber skiftes på forskellige tidspunkter. 

Hvad er et holdingselskab?

Et holdningselskab er ikke et reelt selskab, men et led imellem dig som ejer og så driftselskabet. Det kaldes dog et selskab for nemhedens skyld. Der skal ikke betales moms ,men det skal stiftes og der skal leveres en årsrapport på samme måde, som der skal leveres en for hver af driftselskabet. Der kan være 1 eller flere ejere.

Fordelen ved et holdingselskab er at den kan aggere pengetank for dit driftselskab eller hvis du har flere. Det er muligt at have flere driftselskaber i et holdingselskab. Hvis du har overskud i et driftselskab, kan du trække pengene op i holdingselskabet og lade dem stå der eller du kan overføre dem til et andet driftselskab, hvis det f.eks. har underskud og derfor betale mindre i skat. 

Hvis du venter med at stifte et holdingselskab

Hvis du er usikker og gerne vil vente med at stifte et holdingselskab, skal du være opmærksom på at få råd og vejledning af en advokat eller en revisor, da der er nogle skattemæssige konsekvenser, som du skal være opmærksom på. Derfor er det en god ide allerede fra start at få en advokat eller revisor ind over, så du er opmærksom på de forskellige konsekvenser ved de forskellige valg.

Hvis i skal skilles

Hvis holdingselskabet ejes af mere end en person og i har besluttet af skilles, skal den ene købe den anden ud til den værdi som holdingselskabet vurderes til og i forhold til den andel personen har i holdingselskabet. Dvs hvis den person der skal købes ud ejer 50% og selskabet vurderes til en værdi af 1 million kr., så skal der betales 500.000 kr.