Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spørgsmålet, du vil få besvaret i denne korte artikel, er blandt andet: hvad er minervamodellen? Og hvordan kan jeg bruge modellen til at lave segmentering af målgrupper?

Minerva-modellen er en dansk model, som bygger på en undersøgelse af den danske befolkning. Modellen inddeler befolkningen i Danmark i fem forskellige grupper. For at gøre opdelingen mere overskuelig, har hver gruppe fået hver sin farve. Den ene gruppe er blå, den anden gruppe er grøn, den tredje gruppe er violet, den fjerde gruppe er rosa og den femte gruppe er grå.

Hvert farvede område repræsenterer altså hver sin del af befolkningen, sådan som den ifølge undersøgelsen, som minerva-modellen baserer sig på, kan inddeles. Denne inddelinger ser sådan her ud:

Det blå område er den befolkningsgruppe kaldes materialistiske individualister.

Det grønne område er den del af befolkningen kaldes solidariske individualister.

Det violette område har man valgt at kalde for traditionelle materialister.

Det rosa område er de traditionelle idealister.

Og det grå område har ikke nogen særlige kendetegn.

Minervamodellen er visuelt udformet siom en rundt cirkel, hvor det blå område, det grønne område, det violette område og det rosa område har hver sin kvarte side i cirklen, mens det grå område er en lille cirk3l inden i midten af modellen.

Beskrivelse af de 5 segmenter

Det blå segment eller målgruppe er typisk personer som tjener mange penge og køber en masse ting. De er optagede af statussymboler og af at få status blandt befolkningen. De fleste er mænd, færre er kvinder. Typisk vil dette segment stemme på partier såsom Venstre, Liberal Alliance og Konservative.

Den grønne målgruppe eller segment er også ofte veluddannede, men de er mere optagede af moral end det blå segment. De fleste er kvinder, færre er mænd.  De er ofte fælelsskabsorientere og stemmer typisk på venstreorienterede partier.

Det violette segment er ligesom det blå segment ofte mænd og så er de også optagede af at forbruge. Modsat det blå segment har dette segment dog færre penge at forbruge med, og de er mere tradtionelle og går altså mere op i traditioner. Dette segment kunne typisk stemme på Venstre, Konservative eller Dansk Folkeparti.

Det rosa segment er typisk kvinder. Deres indtægt er lav og de bor ofte ikke i de større byer, men derimod andre steder i landet. For denne gruppe spiller familien en vigtig rolle og de er også mere traditionelle i deres interesser. Politisk vil de typisk stemme Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Det grå segment er som sagt ikke særligt klart. Typsik er det unge mennesker, der ikke rigtig passer ind i nogen bestemt profil (endnu).